Suvarma laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent

RUFULLAYEV ELMAN

 

 

“Suvarma” laboratoriyası 1944-ci ildə əsası qoyul­muş “Hidrotexnika”  şöbəsinin tərkibində 1946-cı ildə yaradılmış “Mexaniki suvar­ma” qrupunun və “İrriqasiya işlərinin mexanikləşdirilməsi və mexaniki suvarma” laboratoriyasının bazasında formalaşmışdır. “Suvarma” laboratoriyasının yaradıl­ma­sın­da əsas məqsəd respublikanın ayrı-ayrı bölgələrinin torpaq, iqlim, relyef, hidro­geoloji, meliorativ-təsərrüfat şəraitlərini nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması üçün su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə edilməsini təmin edən, əmək məhsuldarlığını və bitkilərin məhsuldarlığını yüksəldən suvarma üsullarının, suvarma texnikası və texnologiyalarının nəzəri-praktiki əsaslarının işlənib hazır­lanması və s. kimi problemlərin həllini təmin etməkdən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya  k.t.e.n. E.İ.Rufullayev rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: X.P. İsmayılova, N.S. İsmayılov, N.B. Bəşirov,  

F.Ə. Əhmədov, X.N. Mollayeva