Su tələbatı və suvarma rejimi laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ŞAHMALIYEVA SÜBHANƏ

 

 

“Su tələbatı və suvarma rejimi” laboratoriyası 1979-cu ildə  “Suvarma” şöbəsinin nəzdində yaradılmış “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin su tələbatı və sudan istifadə” sektorunun bazasında təşkil edilmişdir. Sektotun yaradılmasında əsas məqsəd yeni təsərrüfatçılıq şəraitində su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunması istiqamətində iqlim dəyişiklikləri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji optimal suvarma rejimlərinin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Hal-hazırda sektora  a.e.f.d. S.M.Şahmalıyeva rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: E.İ. Nəsirov, S.M. Şahmalıyeva (laboratoriya müdiri),  

T.İ. Namazova,    S.A. Əhmədov