STRUKTUR

İnstitutun strukturunа 14 lаbоrаtоriyа, 3 elmi təcrübə-tədqiqat stansiyası  və 2 elmi dayaq məntəqəsi dаxildir.

Birliyin əməkdaşlarının sayı 258 nəfər; o cümlədən 10 elmlər doktoru, 53 elmlər namizədi, 197 mühəndis, texnik, laborant və xidməti işçilər təşkil edir. Fəaliyyəti dövründə 30 elmlər doktoru və 80 elmlər namizədi hazırlanmışdır. Xüsusi proqramlar üzrə MDB ölkələrindən Özbəkistanın, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarusiya və s. arid zonasına aid eyni problemlərin həlli üzərində işləyən institutları ilə sıx əlaqədə işləyir. Birlikdə 50 cildlik elmi əsərləri, 40 monoqrafiya, 2000 məqalə, istehsalata tətbiq olunan çoxsaylı tövsiyyələri çap olunmuşdur.

 

Laboratoriyalar:

 

Meliorasiya bolməsi

 

 

 

Hidrotexnika bölməsi

 

 

Suvarma bölməsi

 

 

Təcrübə-Tədqiqat stansiyaları:

  • Abşeron Suvarmanın Mexanikləşdirilməsi Təcrübə-Tədqiqat Stansiyası
  • Muğan Meliorasiya-Təcrübə Stansiyası
  • Şirvan Meliorasiya-Təcrübə Stansiyası

 

Dayaq məntəqələri:

  • Qax təcrübə-dayaq məntəqəsi
  • Lənkəran təcrübə-dayaq məntəqəsi