RƏHBƏRLİK

Ağamir Calal oğlu Həşimov

Baş Direktor; Aqrar Elmleri Doktoru; prof; Rusiya Təbiət Elmləri akademiyasının həqiqi üzvü


 

Əhliman Ənvər oğlu Verdiyev

Elmi işlər üzrə direktor müavini, Dosent


 

Afət Səfadir qızı Əmiraslanova

Elmi katib, Dosent