KİTABXANA

Kitabxana bizim dövrümüzdə mövcud olan sosial və mədəniyyət institutlarının ən qədim növlərindən biridir. Qədim və müasir kitabxanaların oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, burada bu və ya digər formada saxlanılmış məlumat var və bu məlumatln əldə edilməsi üçün vasitələr mövcuddur. Məlumatın əldə edilməsi mümkündürsə, bu zaman onun hansı formada yazılmasının fərqi olmur.

 

İstitutun kibxanası institut yaranan gündən fəaliyyətə başlamışdır.  Bir çox kitablarımız kitabxanamızda mövcuddur. Kitabxananın əsas vəzifəsi arzu edən şəxslərə, oxuculara bu məlumatın bütün həcmi ilə öz vaxtında çatdırılmasını təmin etməkdir. Kitabxanada elektron kataloq təşkil edilmişdir ki, bu da kitabxanaya daxil olan sənədləri özündə əks etdirməyə imkan verir. Burada kitabların hər birini ayrı-ayrılıqda, ya da kitabdan, jurnal, qəzet və s.-dən məqalələrin analitik təsvirini daxil etmək mümkündür. Ədəbiyyatlar tipinə və növünə, mövzusuna, xronoloji ya da digər prinsipinə görə kompüterə daxil edilmişdir.

 

Yeni kitablar daxil olan kimi onların siyahısı dərhal tərtib olunub oxucuların diqqətinə çatdırılır. Hal-hazırda bütün ədəbiyyatlar həm sistemli, həm də əlifba kataloqu tərtib edilərək oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

 

 

 1. ÇƏTİN MELİORASİYA OLUNAN ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN MELİORASİYASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ƏSASLARI
 2. SODALI ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN MELİORASİYASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ƏSASLARI
 3. ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN MELİORASİYASININ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ ƏSASLARI
 4. Elmi Əsərlər Toplusu XLII Cild – 2021 

 5. Elmi Əsərlər Toplusu XLI Cild – 2020

 6. AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA MELIORASIYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATININ ROLU

 7. Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyininin yaranma tarixi və XXI – XXI əsrlərdə Azərbaycan meliorasiya elminin nailiyyətləri

 8. SELDENMÜHAFİZƏ QURĞULARIN İSTİSMAR QAYDALARI – 2019

 9. Elmi Əsərlər Toplusu XXXIX Cild – 2019

 10. Elmi Əsərlər Toplusu XXXVIII Cild – 2018

 11. Elmi Əsərlər Toplusu XXXVII Cild – 2017

 12. Elmi Əsərlər Toplusu XXXVI Cild – 2016

 13. Elmi Əsərlər Toplusu XXXV Cild – 2015

 14. Elmi Əsərlər Toplusu XXXIV Cild – 2014

 15. Elmi Əsərlər Toplusu XXXIII Cild – 2013

 16. Elmi Əsərlər Toplusu XXXII Cild – 2012

 17. Elmi Əsərlər Toplusu XXXI Cild – 2011

 18. Elmi Əsərlər Toplusu XXX Cild – 2010