Hidrotexniki Qurğular laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Texniki elmləri namizədi, dosent

QULİYEV ŞAMİL

 

 

“Hidrotexnika” laboratoriyası 1944-cü ildə institut yaradıldığı gündən fəaliyyət göstərmiş “Hidrotexnika” sektorunun bazasında təşkil edilmişdir. “Hidrotexnika” laboratoriyasının yaradılmasında əsas məqsəd respublika ərazisində layihələndirilən hidrotexniki qurğuların mühəndisi-geoloji şəraiti nəzərə alınmaqla, etibarlı layihə parametrlərinin təyini istiqamətində nəzəri-praktiki tədqiqatlar, o cümlədən fiziki modellər əsasında təyinindən, hidrotexniki qurğuların yüksək etibarlılığa malik komponovka həllərinin və konstruksiyalarının yaradılmasından, su axınlarının etibarlı idarəolunması, çay gətirmələrinin nizamlanması, su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni və çay ekologiyasının yaxşılaşdırılmasını təmin edən müvafiq mühəndisi tədbirlərin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya  t.e.n.  Ş.Ş.Quliyev rəhbərlik edir.

 

 

Hidrotexniki Qurğular laboratoriyasının eksperimental zalı və model qurğusu

 

 

 

 

 

 

Soldan sağa:  Ş.B. Səfərova,  Ş.Ş. Quliyev (laboratoriya müdiri), V.B. Qasımov,

 X.Ş. Şahsuvarlı