Hidromeliorativ sistemlərin iqtisadiyyatı laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Texniki elmləri namizədi, dosent

MUSAYEV AYDIN

 

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutunun nəzdində “Su təsər­rü­fa­tı­nın iqtisadiyyatı” bölməsi 1970-ci ildə təsis edilmiş, sonrakı illərdə müxtəlif adlarla, 1988-ci ildən isə “Hidromeliorativ sistemlərinin iqtisadiyyatı” labo­ra­to­ri­yası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Laboratoriyanın yaradılmasında əsas məqsəd su təsərrüfatının, suvarılan tor­paq­ların istifadəsi və genişləndirilməsi, torpaqların meliorasiyasına, suvarma və kollektor-drenaj sistemlərinin rekonstruksiyasına, suvarmada elmi-texniki tərəq­qinin tətbiqinə əsaslı kapital qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyinin təyin edilməsi metodikalarının təkmilləşdirilməsi, su təsərrüfatının və meliorasiyanın perspektiv inkişaf proqramlarının hazırlanması məsələlərinin tədqiqindən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya t.e.n. A.M.Musayev rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: G.S. İsmayılova, İ.Ə. Əliyeva, A.M. Musayev (laboratoriya müdiri),

 M.M. Fərzəliyev, X.Ə. İsmayılova, H.H. Məstanov