ELMİ ŞURA

1970-1990-cı illərdə AzETHvə Mİ keçmiş SSRİ-də şorlaşmış torpaqların meliorasiyası üzrə müvafiq Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının koordinatoru olmuş­dur. Həmin dövrdə yüksək elmi potensiala malik olan institutda xüsusi ix­tisaslaşmış Elmi Şura yaradılmışdır. Bu Şura 10 ildən artıq fəaliyyət göstərmiş və bu müddətdə 50-ə yaxın aspirant müdafiə edərək alimlik dərəjəsi almışdır.

 

Hal-hazırda da Elmi Şura AzHvəM EİB tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.

 

İnstitutun Elmi Şurası 17 nəfərdən ibarətdir:

 

 1. A.C.Həşimov  –  baş direktor, a.e.d., prof., –Elmi Şuranın sədri
 2. Ə.Ə.Verdiyev – t.e.f.d., dos. – elmi işler üzrə direktor müavini;
 3. A.S.Əmiraslanova – t.e.f.d., dos. – elmi katib;
 4. Ç.C.Gülməmmədov – g-m.e.f.d., dos. – HİK-in sədri;
 5. S.T.Həsənov – laboratoriya müdiri,  t.e.d., Elmi Şuranın “Hidrotexnika və Suvarma” bölməsinin sədri;
 6. M.F.Qurbanov – laboratoriya müdiri, a.e.f.d., dos. – Elmi Şuranın “Meliorasiya” bölməsinin sədri;
 7. E.M.Eyvazov – laboratoriya müdiri, prof.
 8. B.M.Əhmədov – laboratoriya müdiri, t.e.f.d.;
 9. Ş.X.Osmanov – laboratoriya müdiri, a.e.f.d., dos.;
 10. E.İ.Rufullayev – laboratoriya müdiri, t.e.f.d.;
 11. A.M.Musayev – laboratoriya müdiri, t.e.f.d.;
 12. Ş.Ş.Quliyev – laboratoriya müdiri, t.e.f.d., dos.;
 13. Q.Ə.Xasayev – laboratoriya müdiri, t.e.f.d., dos.;
 14. S.M.Şahmalıyeva –  laboratoriya müdiri, a.e.f.d., dos.;
 15. A.H.Madyaşov – t.e.f.d.
 16. Q.Q.Bayramov – laboratoriya müdiri, t.e.f.d.;
 17. O.A.Zeynalova – laboratoriya müdiri, a.e.d.