Ekologiya və meliorativ monitoring laboratoriyası

Laboratoriya müdiri

Texniki elmləri namizədi, dosent

XASAYEV QALİB

 

 

«Ekologiya və me­lio­rativ monitorinq» laboratoriyası əsası 1989-cu ildə qoyulmuş «Ağır torpaqların meliora­si­yası» laboratoriyasının bazasında 2004-cü ildə yaradılmışdır.

Laboratoriyanın yaradılmasında əsas məqsəd respublikanın suvarılan torpaq­la­rı­nın ekoloci-meliorativ vəziyyətini müəyyən edən amillərin və onların qiymətləndirilmə metodikalarının dəqiqləşdirilməsi, suvarma massivləri üzrə meliorativ monitorinqin təşkilinin əsas prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, yeni təsərrüfatçılıq prinsiplərinə müvafiq olaraq, torpaqların meliorativ vəziyyətini müəyyənləşdirən amillərin qiymət­lən­dirilməsinə dair meyarların işlənil­məsin­dən ibarətdir.

Hal-hazırda laboratoriyaya t.e.n. Q.Ə.Xasayev rəhbərlik edir.

 

Soldan sağa: C.M. Talıbova, F.K.Kərəmova, Q.Ə.Xasayev (laboratoriya müdiri), 

G.Ş.Quliyeva, M.Q.Cəlilov